خنده

آنکه می گرید یک درد دارد

و

آنکه می خندد هزار و یک درد.

 

 

 

مقدمه تیتراژ یک فیلم ایرانیِ  اوایل دهه هفتاد

/ 4 نظر / 98 بازدید
اصغر

هنرپیشه به کارگردانی اسمش را نبر

سید فرید موسوی

و شما همیشه می خندید!

سید یاسر

سلام با مطلبی با عنوان "آیا اصولگرایان خطای تاکتیکی سال 76 را تکرار می کنند؟" به روزم.

محمدرضا

امیر مدام اصرار میکرد اونو با خواهرش تنها بذارن ... اما مامان و باباش نمیذاشتن .آخه فکر میکردن چون امیر 4سال از خواهرش بزرگتره , ممکنه حس حسادتش گل کنه و به خواهرش آسیب بزنه... اما هیچ آثار حسادت تو رفتار امیر نمیدیدن.... و اصرار امیر روز به روز بیشتر میشد تا اینکه یه شب بهش اجازه دادن که با خواهرکوچیکش تنها تو اتاق باشه.... امیر آروم آروم رفت تو اتاقو کنار تخت خواهرش نشست و صورت کوچولوشو گذاشت رو گونه های خواهرش و آروم در گوشش گفت : خدا چه شکلیه ... آخه من کم کم دارم شکلشو فراموش میکنم.[رویا]